De ministerraad benoemde op 27 januari 2017 een staatscommissie herzienning parlementaire stelsel.

Mostert na de maaltijd. De praktijk heeft immers keer op keer uitgewezen dat opdrachten aan staatscommissies en parlementaire enquêtecommissies mooie dikke rapporten met aanbevelingen opleveren, maar snel in een diepe la verdwijnen. Uitgerekend drie weken voor de verkiezingen. Haha..is dit een compliment voor ons werk ?

Het partijpolitieke eigenbelang laat geen veranderingen toe.

Dat is ook de reden waarom gevestigde partijen het bindend referendum resoluut afwijzen. 

Echte verandering komt van onderen, veelal veroorzaakt door technologie.

Diog.org heeft deze verandering als doel en heeft geen toestemming of instemming nodig voor haar digitale revolutie. 

Digitaal Directe Democratie met blockchain technologie

  • 17 Kandidaten TK2017
  • 3619 Gebruikers 10 Maart 2017
  • 81 Dagen programmeren