De ministerraad benoemde op 27 januari 2017 een staatscommissie herzienning parlementaire stelsel.

Mostert na de maaltijd. De praktijk heeft immers keer op keer uitgewezen dat opdrachten aan staatscommissies en parlementaire enquêtecommissies mooie dikke rapporten met aanbevelingen opleveren, maar snel in een diepe la verdwijnen. Uitgerekend drie weken voor de verkiezingen. Haha..is dit een compliment voor ons werk ?

Het partijpolitieke eigenbelang laat geen veranderingen toe.

Dat is ook de reden waarom gevestigde partijen het bindend referendum resoluut afwijzen. 

Echte verandering komt van onderen, veelal veroorzaakt door technologie.

Diog.org heeft deze verandering als doel en heeft geen toestemming of instemming nodig voor haar digitale revolutie. 

Zat van de eeuwige pendule van links naar rechts en terug.

De bestuurlijke onbalans maakt onze democratie stuk, niemand krijgt wat gedaan. 

Het lijkt wel of er op geen enkel ministerie nog wat zinnigs wordt gedaan. Dit terwijl 1 miljoen ambtenaren voor de burgers werken. Hebben we niet genoeg van de aantasting van onze waarden en zelfbeschikking ? Het lijkt wel of we worden gepakt door onzichtbare klauwen van lobby groepen, multinationals, financiƫle fondsen en globalisering. Burgers zwemmen in strijdige oplossingen en ieder vraagt zich af wat er aan de hand is en hoe dit stopt !

Techniek bracht ons deze 'vooruitgang'.  StemNLwijzer.nl is hypermoderne techniek die het tij kan keren.

Digitale Directe Democratie met blockchain technologie. De grootste vinding sinds de ontdekking van het internet zelf. (lees: Wat is Blockchain?) StemNLwijzer past precies in ons oude politieke bestel. StemNLwijzer is het nieuwe overheids besturingsysteem omdat we een upgrade nodig hebben.               

 

Het lijkt of onze bestuurders er niks meer van snappen. 

De hoeveelheid dossiers die een bestuurder zou moeten lezen in een week is genoeg voor een jaar werk. 

Top bestuurders maken slecht geĆÆnformeerde en trage bluf besluiten.

Het oude politieke systeem was gemaakt in een tijd dat 1 persoon de wereld nog begreep. Vandaag kunnen we louter complexe zaken oplossen in een team. Hoe slim onze bestuurders ook zeggen dat ze zijn. Niemand kan iets alleen gedaan krijgen. Ook Kamerleden niet.

Als samenwerken centraal niet werkt moeten we ons normaliter decentraliseren. StemNLwijzer kent een derde digitale pad. 

StemNLwijzer verdeeld taken en verantwoording onder de burgers. Een digitale volks heerschappij.  

Een digitale burger dialoog verbindt mensen en geeft begrip. Aanpassen is een noodzaak slagkracht en veerkracht te houden om echt klappen op te vangen.

Achterkamer politiek lijkt belangrijker dan zorgen van de burgers. Techniek stopt dit gedoe.

Lobby en de EU of bedrijven hebben alle macht. De gewone burger komt niet aan bod. volgens onderzoek van politicoloog Nico Baakman, ook te gelden voor hoge ambtenaren, secretarissen- en directeuren-generaals, leden van de Raad van State en van de Algemene Rekenkamer, bestuurders van de NPO, Kroonleden van de SER, de WRR, het Commissariaat voor de Media en allerlei andere zelfstandige bestuurs- en adviesorganen. Het overgrote deel van deze banen wordt tegenwoordig uitgeruild door de partijen die de afgelopen decennia veelvuldig in coalities hebben gezeten: het CDA, de PvdA, de VVD, en ook D66 doet zo nu en dan hieraan mee. 

We gebruiken ook een eeuwen oud besturing systeem, de partij democratie. Ooit een noodgreep. Het politiek systeem moet meer verwerken dan eem mens kan lezen in een leven. Het is een open deur intrappen om te zeggen dat politiek niet meer werkt. Tijd voor een Upgrade.

StemNLwijzer.nl upgrade. Gemaakt om burgers direct te laten participeren in het bestuur.

Het moet en kan anders. Het oude werkt niet meer. Slim samen werkt. Slimme blockchain technologie zorgt voor transparantie en rekenschap.

De techniek maakt het allemaal mogelijk net op tijd mogelijk!

Samen slagvaardig en erbij blijven is de oplossing. Het alternatief voor niet stemmers en protest stemmers.   

Digitaal Directe Democratie met blockchain technologie

  • 17 Kandidaten TK2017
  • 3619 Gebruikers 10 Maart 2017
  • 81 Dagen programmeren