Politici zeggen iets anders dan ze doen

Handjeklap en achterkamer handeltjes zijn voor hun belangrijker dan zorgen van de burgers. Lobby en de EU of bedrijven hebben alle macht. De gewone burger komt niet aan bod. 

We gebruiken ook een eeuwen oud besturing systeem, de partij democratie. Ooit een noodgreep. Het politiek systeem moet meer verwerken dan eem mens kan lezen in een leven. Het is een open deur intrappen om te zeggen dat politiek niet meer werkt. Tijd voor een Upgrade.

StemNLwijzer.nl upgrade. Gemaakt om burgers direct te laten participeren in het bestuur.

Het moet en kan anders. Het oude werkt niet meer. Slim samen werkt. Slimme blockchain technologie zorgt voor transparantie en rekenschap.

De techniek maakt het allemaal net op tijd mogelijk!

Samen slagvaardig en erbij blijven is de oplossing. Het alternatief voor niet stemmers en protest stemmers.   

Digitaal Directe Democratie met blockchain technologie

  • 17 Kandidaten TK2017
  • 3619 Gebruikers 10 Maart 2017
  • 81 Dagen programmeren