We democratiseren naast de wetgevende macht ook de uitvoerende macht. 

We lossen het probleem van de bureaucratie beschreven door Franz Kafka op.  Zijn bekende boek heet “Der Process (1914)” en hij beschreef voor het eerst de burocratie die was ontstaan tijdens de opkomst van de techniek.

Nederland kent 1 miljoen abmtenaren. Met o.a Blockchain technologie kunnen we ons slimmer inrichten, zodat alles weer soepel loopt. Techniek gaf ons problenen en we lossen ze ook met techniek op. Diog.nl bedrijft politiek met techniek. 

Ons document initiatief heet www.bitlaw.nl en is net zo krachtig als Stemnlwijzer.nl

Het werkt zo Burgers maken een foto met hun mobile van een document of rekening en direct brijft U te zien wie nog meer zo'n document heeft of de betreffende zaak of ambtenaar kent.

Burgers lossen samen de burocratie op met een soort crowdsoursing model. In plaats van 1 miljoen ambtenaren tegen 1 burger gaan we met alle burger 1 ambtenaar aanpakken als hij het systematisch fout doet.

De Industriële revolutie bracht veel lastige bij effecten. De techniek maakte reusachtige experimentele organisaties mogelijk. Cominisme, fashisme en we hebben nog kapitalisme. De nadelige neveneffecten van 100 jaar verandering zijn nooit bij de wortel aangepakt. Einstein zei: “Problems cannot be solved with the same mind set that created them”. Met nieuwe technieken kan je oude problemen wel snel oplossen. Als voorbeeld het zeer beschamende probleem van 100 jaar mislukte vrouwen emancipatie, Lees:Vrouwenrechten.

We hebben geen verkiezingen of toestemming nodig. Wel Uw hulp en steun! 

De vereniging Diog "Vereniging Digitale Organisatiedeskundigen" laat techniek juist landen en zet recht wat de vorige generaite techniek ooit scheef heeft gemaakt. We brengen democratie van onderen. We maken zichtbaar wat niet goed is. Zo democratiseren naast de wetgevende macht ook de uitvoerende macht en veel meer. Kom bij ons en help mee iets goeds te doen. Ook internationaal, met Diog.org.