We democratiseren naast de wetgevende macht ook de uitvoerende macht. 

We lossen het probleem van de bureaucratie beschreven door Franz Kafka op.  Zijn bekende boek heet “Der Process (1914)” en hij beschreef voor het eerst de burocratie die was ontstaan tijdens de opkomst van de techniek.

Nederland kent 1 miljoen abmtenaren. Met o.a Blockchain technologie kunnen we ons slimmer inrichten, zodat alles weer soepel loopt. Techniek gaf ons problenen en we lossen ze ook met techniek op. Diog.nl bedrijft politiek met techniek. 

Ons document initiatief heet www.bitlaw.nl en is net zo krachtig als Stemnlwijzer.nl

Het werkt zo Burgers maken een foto met hun mobile van een document of rekening en direct brijft U te zien wie nog meer zo'n document heeft of de betreffende zaak of ambtenaar kent.

Burgers lossen samen de burocratie op met een soort crowdsoursing model. In plaats van 1 miljoen ambtenaren tegen 1 burger gaan we met alle burger 1 ambtenaar aanpakken als hij het systematisch fout doet.

De Industriële revolutie bracht veel lastige bij effecten. De techniek maakte reusachtige experimentele organisaties mogelijk. Cominisme, fashisme en we hebben nog kapitalisme. De nadelige neveneffecten van 100 jaar verandering zijn nooit bij de wortel aangepakt. Einstein zei: “Problems cannot be solved with the same mind set that created them”. Met nieuwe technieken kan je oude problemen wel snel oplossen. Als voorbeeld het zeer beschamende probleem van 100 jaar mislukte vrouwen emancipatie, Lees:Vrouwenrechten.

We hebben geen verkiezingen of toestemming nodig. Wel Uw hulp en steun! 

De vereniging Diog "Vereniging Digitale Organisatiedeskundigen" laat techniek juist landen en zet recht wat de vorige generaite techniek ooit scheef heeft gemaakt. We brengen democratie van onderen. We maken zichtbaar wat niet goed is. Zo democratiseren naast de wetgevende macht ook de uitvoerende macht en veel meer. Kom bij ons en help mee iets goeds te doen. Ook internationaal, met Diog.org.  

Alle andere partijen geven niet zoveel democratie en wantrouwen de burger. 

Blockchain maakt het technisch mogelijk Vrij en transparant vragen stellen en te stemmen. Vrij vragen te stellen aan Volksvertegenwoordiger is revolutionair. Dat mogen burgers nu niet. Burgers moeten zich confomeren aan partijprogramm's waar nooit wat van komt.  

Geen andere partij geeft burgers het democratische recht vrij iets te vragen. Het recht vrij iets te vragen is belangrijker is dan stemmen! Lees hier. 

Stemnlwijzer.nl is evenneens voor direct gekozen bestuurders. 

Ook een stuk democratie dat geen enkele andere partij aan begint. Ze wantrouwen de burgers en houden de mooie plekjes om onderling te verdelen. Volksvertegenwoordigers van alle partijen welkom! 

Burgers die willen meebouwen aan de democratie zijn hard nodig. Politiek is lam. 

Iedere generatie moet immers haar eigen pad kiezen. Dus jij moet zelf regelen hoe jouw land bestuurd moeten worden. Maak je los van de oude h-app en blijf er altijd bij als het spannend wordt. De verzamelpunten op het internet heten nodes. De servers staan bij tilaa.com te Amsterdam.

Met StemNLwijzer is Nederland het eerste land ter wereld dat meedoet aan de verkiezingen en gebruik te maakt van blockchain technologie tijdens Nationale verkiezingen.

Minstens zo belangrijk als onze techniek is de doordachte manier waarop we deze techniek laten landen. We passen naadloos in het oude systeem. Niemand kan ons stoppen en het werkt dit jaar in meer EU landen. Er zijn 8 landen in de EU met verkiezingen. Lees: internationaal

Het bloklchain register is niet in het bezit van één partij of op een centrale plek opgeslagen. 

Het is toegankelijk voor iedereen die is aangesloten aan het Blockchain netwerk. Iedereen heeft een kopie, waardoor stiekem wijzigen erg moeilijk is. Later gegevens wijzigen of terugnemen kan niet. Een bijzondere eigenschap die huidige systemen niet kennen. Dat een stem of een vraag zoekraakt kan niet zomaar. 

Het systeem is gebaseerd op de methode dat iedere gebruiker controleert of de transactie onbetwist kan plaatsvinden.

De controle op de transacties ligt in dit systeem niet alleen bij een regulerende partij, maar elk afzonderlijke gebruiker van het netwerk. De Blockchain vormt op deze manier een transparante bron die te vertrouwen is omdat elke transactie in veelvoud wordt gecontroleerd.

 

Iedereen kan de broncode zien en ons systeem namaken.

Het lijkt ons leuk als Geenpeil ook ECHT "Stemkastjes heeft"

Volksvertegenwoordigers zich bij ons aansluiten. Partijen als Geenpeil FDV en D66, die democratie prediken en niet echt opakken wat makkelijk kan. Geenpeil is louter voor leden.

 

De blockchain kent geen privé gegevens. 

Referendapartij.nl is gemaakt met blockchain technologie. De  blockchain zorgt o.a. voor veiligheid, transparantie en rekenschap. Technische kenmerken zijn o.a. de decentrale opslag van gegevens. De meeste discussies over veilighied zijn daarmee achterhaald. Fraudeurs moeten een wijzeging op veel te veel plaatsen doorgeven. Blockchain databanken zijn zo gemaakt, Dat je niet iets verwijderen. Dat voorkomt fraude. De mutaties worden altijd doorgegeven aan de knooppunten.  

Er zijn ook geen aftappunten te vinden, want er is geen sprake van centrale opslag. De verzamelpunten van Referendapartij.nl op het internet heten nodes. De virtuele servers staan bij tilaa.com te Amsterdam. Tussen de nodes worden de mutatieslogs slechts doorgegeven. Niet de privacy gevoelige data zelf! De discussie veiligheid versus privacy is door deze techniek een ouderwetse schijntegenstelling. Oude partijen kunnen niet systeemdenken en begrijpen niets van de technische wereld waar ze wel over willen regeren.