Met wiskinde verbanden kunnen we bedrog aantonen.

StemNLwijzer vroeg al een significant aantal burgers. Duidelijk is dat een groot aantal vragen manipulatieve bedoelingen hebben. Voorbeeld is deze "Woningcorporatie" vraag. Die 100 % ja scoorde. Dat is vragen naar de bekende weg. 

We gebruiken voor onze analyses Principal Components Analysis (PCA), ( ook de t-SNE analyse is handig) en zien we de toegevoegde waarde per vraag. Ook is te zien waar een partij op kan winnen. Het wel vragen aan de andere partijen en niet publiceren levert gewin. We zoeken een aantal journalisten of democraten die mee willen helpen. StemNLwijzer ziet voorlopig voldoende statischische feiten die om een rechtsgang vragen. Vereniging Diog.org gaat met dit ondrzoek. We vragen wiskudigen en schijvers die willen vechten tegen democratische manipulatie. Data voldoende. Het begin is er.