Er moet meer geld naar defensie. meer dande NAVO-normvan 2 procent BNP aan defensie uitgeven. Ja 68%.

Er moet een Europees leger komen. Ja 53%

Nederland moet uit de Europese Unie (EU) stappen. Ja 17%

Nederland moet streven naar versterking van de macht van het Europees Parlement. Ja 47%

Nederland moet meer geld uitgeven voor de ontwikkeling van arme landen. Ja 30%

Geld voor hulp aan arme landen mag ook worden gebruikt voor de opvang van asielzoekers in Nederland. Ja 58%

Nederland mag geen goedkeuring meer geven aan internationale verdragen over vrijhandel. Ja 36%