Er moet meer geld naar defensie. meer dande NAVO-normvan 2 procent BNP aan defensie uitgeven. Ja 68%.

Er moet een Europees leger komen. Ja 53%

Nederland moet uit de Europese Unie (EU) stappen. Ja 17%

Nederland moet streven naar versterking van de macht van het Europees Parlement. Ja 47%

Nederland moet meer geld uitgeven voor de ontwikkeling van arme landen. Ja 30%

Geld voor hulp aan arme landen mag ook worden gebruikt voor de opvang van asielzoekers in Nederland. Ja 58%

Nederland mag geen goedkeuring meer geven aan internationale verdragen over vrijhandel. Ja 36%

 

100 % stemt JA . Een foute vraag in stemwijzer.

Het is daarmee een foute vraag met andere bedoelingen dan de mening te vragen, immer die is altijd ja. au!  Bouwers ProdDemos (overheid betaald) maakte 72 vragen en gaven daarna 30 aan de burger. Waarom zo ?

We gebruiken de 72 vragen van Stemwijzer.nl en laten zien dat veel vragen gemaakt zijn om te manipuleren.

De helft van alle Nederlanders gebruikt deze foute StemWijzer. Burgers worden op het foute been gezet. We gebruiken ze om te benchmarken en de vraag te herformuleren of te splitsen. 

We vullen de vragen aan door een simpele open vraag toe te voegen aan Stemwijzer. 

Wat wilt U als burger aan Uw overheid vragen ? Het klinkt simpel maar het transparant vragen stellen aan een volksvertegenwoordiger is revolutionair.

Geen politieke partij doet dat. Door daarna op de vragen te stemmen komt het beste boven. Goede vragen kennen een aantal voorwaarden.

Met wiskinde verbanden kunnen we bedrog aantonen.

StemNLwijzer vroeg al een significant aantal burgers. Duidelijk is dat een groot aantal vragen manipulatieve bedoelingen hebben. Voorbeeld is deze "Woningcorporatie" vraag. Die 100 % ja scoorde. Dat is vragen naar de bekende weg. 

We gebruiken voor onze analyses Principal Components Analysis (PCA), ( ook de t-SNE analyse is handig) en zien we de toegevoegde waarde per vraag. Ook is te zien waar een partij op kan winnen. Het wel vragen aan de andere partijen en niet publiceren levert gewin. We zoeken een aantal journalisten of democraten die mee willen helpen. StemNLwijzer ziet voorlopig voldoende statischische feiten die om een rechtsgang vragen. Vereniging Diog.org gaat met dit ondrzoek. We vragen wiskudigen en schijvers die willen vechten tegen democratische manipulatie. Data voldoende. Het begin is er.